ΕλληνικάEnglish (UK)

Φιλανθρωπική Διακονία

Γενική Φιλόπτωχος Ἀδελφότης

Ἀντιμετωπίζει περιστασιακά διαφόρους ἀναξιοπαθοῦντες, πρός τούς ὁποίους προσφέρει οἰκονομική ἐνίσχυση ὅλο τό ἔτος. Ταμίας ὁ Ἀρχιμ. Θεοκλητός Ντούλιας.

 

Δεκαζειον Ἐκκλ. Γηροκομεῖον

Στεγάζει, διατρέφει καί περιθάλπει πρῶτον ἀπόρους γέροντες καί γερόντισσες τοῦ Νομοῦ Ἀρκαδίας δωρεάν ἤ καί ἄλλους πού καταβάλλουν τά ἀνάλογα τροφεῖα. Οἱ τρόφιμοι πού περιθάλπονται σήμερον στό γηροκομεῖο αὐτό ἀνέρχονται στόν ἀριθμό τῶν 65. Ἤδη ἔχει προχωρήσει πολύ ἡ ἀνέγερση νέας πτέρυγας πού θά ἔχει τή δυνατότητα νά περιθάλπει ἑκατό ἀκόμη τροφίμους.

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Δεκαζείου Γηροκομείου ἀπαρτίζεται ἀπό τόν Σέβ. Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρο ὡς Πρόεδρο, τόν Νομάρχη Ἀρκαδίας, τόν Δήμαρχο Τριπόλεως, τόν Πρόεδρο Πρωτοδικῶν Τριπόλεως καί ἕνα διευθυντή Γυμνασίου ἤ Λυκείου Τριπόλεως ὡς μέλη. Διευθύνεται ἀπό τριμελῆ Ἐπιτροπή ἀπό τούς 1) κ. Σώτ. Πετροπουλο, τέως Γραμματέα Εἰσαγγελίας Τριπόλεως ὡς Πρόεδρο,

2) Ἀρχιμ. Θεοκλητό Ντούλια καί

3) κ. Γεώργιον Παπαδόπουλον, τέως ὑπάληλλον ΔΕΗ ὡς μέλη.

Κοινωνική Λειτουργός ἡ κ. Ἀθηνᾶ Παπαπροκοπίου, Τηλεφ. Τοῦ Γηροκομείου 2710-239.976.

 

Κοντορρούπειον Ἐκκλησιαστικόν Γηροκομεῖον Λεωνιδίου

Τό γηροκομεῖο τοῦτο ἱδρύθηκε ἀπό τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Θεοκλητό στήν πόλη τοῦ Λεωνιδίου καί περιθάλπει γέροντες ἀπό τήν Ἐπαρχία Κυνουρίας. Οἱ τρόφιμοι τοῦ σήμερα εἶναι 15. Τό Δοικητικό Συμβούλιο τοῦ ἀπαρτίζεται ἀπό τόν Σέβ. Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρον ὡς Πρόεδρο καί μέλη τόν Δήμαρχο Λεωνιδίου, τόν Ἱερέα τῶν Πουλήθρων καί δύο μέλη τῆς οἰκογενείας Κοντορρούπη.

Ὑπεύθυνος ἡ κ. Πᾶν. Πουτσελά. Τηλεφ. 27570-22093

 

Ἵδρυμα Χρονίως Πασχόντων Τριπόλεως

Μέ προσφορά οἰκονομική της ἀειμνήστου Εὐγενίας Τριανταφυλλάκου καί ἄλλων φυσικῶν καί Κρατικῶν φορέων ἀνεγείρεται, ὑπό τοῦ Σέβ. Μητροπολίτου μᾶς κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, τό Ἵδρυμα Χρονίως Πασχόντων καί Κατακοίτων Ἡλικιωμένων Τριπόλεως «ΟΣΙΟΣ ΔΑΒΙΔ Ο ΓΕΡΩΝ». Τοῦτο ἀποτελεῖται ἀπό 4.000τ.μ καί θά περιθάλπει 100 ἄτομα.

 

  

Ἵδρυμα Τυφλῶν Γυναικών

«Ἡ Ἁγία Παρασκευή» Τριπόλεως

Λειτουργεῖ κατά τρόπο παραδειγματικό βοηθούμενο ὑπό φιλανθρώπων Ἀρκάδων καί περιθάλπει τυφλές γυναῖκες ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα. Διοικεῖται ἀπό ἑπταμελές Συμβούλιο ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Σέβ. κ. Ἀλεξάνδρου. Ὑπεύθυνος ἡ Κοίν. Λειτουργός κ. Ἄθ. Παπαπροκοπίου, Τήλ. 222.305, 223.250.

 

Οἰκονομ. Βραβεῖα Φοιτητῶν

Ἡ Μητρόπολή μας ἔχει καθιερώσει τέσσερα οἰκονομικά βραβεῖα, σέ Φοιτητές πρωτεύσαντες, κάθε χρόνο πού δίδονται κατά τήν ὑπόδειξιν τοῦ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 

Ἐκκλησιαστικός Παιδικός Σταθμός

Ἡ Μητρόπολή μας γιά νά βοηθήσει τίς νέες οἰκογένειες στήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν τούς ἀνοικοδομεῖ Παιδικόν Σταθμόν εἰς τήν περιοχήν τοῦ Ἐξωκκλησίου Κάρτσοβας Τριπόλεως.

 

Ἵδρυμα χρονίως Πασχόντων καί Ἡλικιωμένων Λεωνιδίου,

«Ὁ Ἅγιος Λεωνίδας» οἰκοδομεῖται στήν πόλιν  τοῦ Λεωνιδίου σέ οἰκόπεδο πού προσέφερεν  ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίου Νικολάου Καρυᾶς σύγχρονον κτίριον  χωρητικότητας 35 κλινῶν πού θά περιθάλπει καί θά φιλοξενεῖ χρονίως πάσχοντα καί ἡλικιωμένα ἄτομα τῆς περιοχῆς τῆς Κυνουρίας.

 Οἱ  κάτοικοι τῆς περιοχῆς τό προσδοκοῦσαν καί οἱ ἐργασίες προχωροῦν μέ τίς προσφορές τῶν φιλανθρώπων πού τίς συντονίζει ὁ Σέβ. Μητροπολίτης μᾶς κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

alieys
orthodoxia
hmerologio